Hội nghị công bố Quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2023 – 2028 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024

Trong 2 ngày 23 và 24/8/2023, tại phân hiệu Lạng Sơn, Nhà trường tổ chức Hội nghị công bố kiện toàn cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2023-2028 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Tham dự Hội nghị có 70 cán bộ, giáo viên của Nhà trường. Chủ trì Hội nghị ThS. Bùi Kiến Thiết – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thầy cô trong Ban Giám hiệu.

                            ThS. Bùi Kiến Thiết – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu Trưởng chủ trì Hội nghị.

Kiện toàn các đơn vị chức năng thuộc Trường và công tác cán bộ nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Hội nghị, thừa lệnh Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Tiến Mạnh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố các Quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc và các Quyết định bổ nhiệm Trưởng phó các đơn vị bao gồm:
– Hội đồng quản trị;
– Ban Giám hiệu;
– Hội đồng cố vấn Giáo dục nghề nghiệp;
– Phân hiệu Lạng Sơn;
– Trường Mầm non thực hành NTHOME Academy;
– Phòng Tổ chức – Hành chính;
– Phòng Quản trị thiết bị;
– Phòng Kế hoạch Tài chính;
– Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác HSSV;
– Phòng Truyền thông và Hợp tác phát triển;
– Phòng Giáo dục thường xuyên;
– Khoa Giáo dục đại cương;
– Khoa Du lịch và Thương mại;
– Khoa Chăm sóc sắc đẹp;
– Khoa Ngoại ngữ và Công nghệ;
– Trung tâm Hợp tác đào tạo;
– Trung tâm Đào tạo Hướng nghiệp Cộng đồng;
– Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên.

                    ThS. Bùi Kiến Thiết – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Hiệu Trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.
Hội nghị đã tập trung vào các nội dung chính sau:
– Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo cho cán bộ, giảng viên, giáo vụ;
– Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ đào tạo;
– Chỉnh lý, bổ sung chương trình đào tạo;
– Đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu cho học sinh, giáo viên;
– Đảm bảo đủ đội ngũ nhà giáo cơ hữu chuyên ngành,  hợp đồng thỉnh giảng;
– Phối hợp công tác tổ chức, quản lý đào tạo tại các đơn vị liên kết đào tạo;
– Dự toán công tác tài chính năm 2023.

                          ThS. Phạm Minh Thúy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2022-2023
                                                                           Quang cảnh tại Hội nghị.
                     NGƯT. ThS. Nguyễn Minh Châu – Phó Hiệu trưởng báo cáo, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

Hội nghị đã diễn ra phiên thảo luận công khai, sôi nổi nhằm đưa ra những phương hướng, giải pháp giúp nâng cao tổ chức, quản lý đào tạo đạt hiệu quả cao nhất.

                                  ThS. Nguyễn Cao Đằng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì phiên thảo luận
              ThS. Nguyễn Thị Mến – Trưởng phòng QLĐT và CTHSSV – Phân hiệu Lạng Sơn đóng góp ý kiến thảo luận.
           ThS. Nguyễn Duy Hân – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hướng nghiệp Cộng đồng đóng góp ý kiến thảo luận.
                               ThS. Lưu Trọng Hưng – Trưởng khoa Du lịch và Thương mại đóng góp ý kiến thảo luận.
                         ThS. Trương Tiến Mạnh – Trưởng phòng QLĐT và Công tác HSSV đóng góp ý kiến thảo luận.
                            ThS. Nguyễn Tiến Mạnh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đóng góp ý kiến thảo luận

Hội nghị đã tiến hành trong không khí đối thoại dân chủ, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Đoàn kết – Chung sức – Chung lòng” hướng tới mục tiêu đã đề ra thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học mới 2023 – 2024.

                                                              Ban Giám hiệu chụp ảnh lưu niệm.
                                                 Tập thể cán bộ, giáo viên Nhà trường chụp ảnh lưu niệm.

BÌNH LUẬN