Sứ mệnh – Mục tiêu – Triết lý giáo dục

Mục tiêu

Xây dựng trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội trở thành một cơ sở đào tạo có thương hiệu ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc tăng cường nguồn nhân lực chất lượng tại Hà Nội và các địa phương đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sử dụng lao động, đồng thời hướng tới việc xuất khẩu lao động ra nước ngoài trong tương lai.

Sứ mệnh

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực đa ngành nghề đạt chất lượng theo yêu cầu của thị trường lao động; thực hiện
nghiên cứu ứng dụng, tư vấn, chuyển giao khoa học – công nghệ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Triết lý giáo dục

“Sống, học tập và làm việc tử tế”